Hlavným zameraním spoločnosti je ťažba, spracovanie a predaj prírodného drveného kameňa

INFORMÁCIE O NÁS

Naše silné stránky

  • Naša spoločnosť je lídrom na trhu v mobilnom spracovaní hornín a komplexného zabezpečenia výroby jednotlivých frakcií z týchto hornín
  • Dlhoročné skúsenosti a referencie v danej oblasti
  • Firma disponuje všetkými potrebnými povoleniami v banskej oblasti a rekultivačných prác
  • Skúsený personál v oblasti ťažby, výroby a obchodu
  • Strojné a technologické vybavenie na najvyššej úrovni od svetových výrobcov v danom segmente

Ponuka našej spoločnosti

Hlavným zameraním spoločnosti je ťažba, spracovanie a predaj prírodného drveného kameňa.

Výrobný program

V našich lokalitách vyrábame v rôznych frakciách kamenivo do bitumenových zmesí, kamenivo do betónu, kamenivo do nestmelených a hydraulicky stmelených zmesí, kamenivo do gabiónov, kamenivo do koľajového lôžka, alebo podľa požiadaviek odberateľov.Čítaj viac »

Údržba a servis technológií

Údržbu a servis strojov a liniek na spracovanie zabezpečujeme vyškolenými technikmi. Dohliadame na pravidelnosť vykonávania servisných prehliadok a zabezpečujeme včasnú dodávku náhradných dielov a jednotlivých komponentov výrobnej linky.Čítaj viac »

Ponuka služieb

Naša spoločnosť ponúka subdodávateľsky komplexné zabezpečenie ťažby, spracovania a výroby na trhu čo pozostáva zo zabezpečenia všetkých povolení pre ťažbu, vŕtacích a trhacích prác, a finálnej výroby požadovaných frakcií objednávateľom.Čítaj viac »

Obchodná činnosť

Investíciami do najmodernejších mobilných technológií pre spracovanie kameniva sme sa stali lídrom v tomto segmente na Slovenskom trhu. Vďaka tomu ponúkame spracovanie kameniva aj v iných lokalitách ako subdodávateľ v tomto sektore.Čítaj viac »

Naše referencie

REFERENCIE FIRMY GOLSTROJ – SM S.R.O.

Medzi referencie firmy GOLSTROJ – SM s.r.o. patria významné slovenské a zahraničné stavebné spoločnosti, kde nami dodaný kameň bol použitý na stavbu najvýznamnejších slovenských diaľnic, ciest a tratí, ale aj výstavbu priemyselných parkov a rôznych objektov.