Referencie

Referencie firmy GOLSTROJ - SM s.r.o.

Naše referencie

Medzi referencie firmy GOLSTROJ – SM s.r.o. patria významné slovenské a zahraničné stavebné spoločnosti, kde nami dodaný kameň bol použitý na stavbu najvýznamnejších slovenských diaľnic, ciest a tratí, ale aj výstavbu priemyselných parkov a rôznych objektov.

Rok Stavba Objemy materiálu (t)
2013 Rekonštrukcia cesty Veľký Krtíš-Pôtor Cesta 1 triedy 1/72
Dodávky materiálu z kameňolomu Horný Tisovník
Odberateľ Strabag a.s.
40 000
2014-2015 R2 Pstruša-Kriváň, dĺžka stavby 10,38 Km, lokalita kameňolom Horný Tisovník
Odberateľ Váhostav-SK a.s., Strabag a.s.
560 000
2015 R2 Pstruša-Kriváň, dĺžka stavby 10,38 km, lokalita kameňolom Horný Tisovník
Kameňolom Vígľaš Podrohy
Odberateľ Váhostav-SK a.s.
165 000
100 000
R2 Zvolen východ-Pstruša, dĺžka stavby 7,85 km, lokalita Vígľaš Podrohy
Odberateľ Corsán Corvian Construction s.r.o., Chemkostav Michalovce
980 000
2016 R2 Zvolen východ-Pstruša, lokalita Vigľaš Podrohy
Odberateľ Corsán Corvian Construction s.r.o., Chemkostav Michalovce, Geostav s.r.o.
480 000
HTÚ Jaguár Landrover Nitra, lokalita Lom Pohranice
Odberateľ Strabag a.s.
100 000
2017 R2 Zvolen východ-Pstruša, lokalita lom Vígľaš Podrohy
Odberateľ Corsán Corvian Construction s.r.o., Chemkostav Michalovce
50 000
Jaguár Landrover Nitra, lokalita lom Hostie
Odberateľ Strabag a.s.
100 000
Obchvat Drážovce, lokalita lom Hostie
Odberateľ Doprastav a.s.
350 000
Vonkajšia infraštruktúra Jaguár Landrover, lokalita lom Hostie
Odberateľ Doprastav a.s.
130 000
Terminál intermodálne prepravy Lužianky, lom Hostie
Odberateľ Strabag a.s.
100 000
2018 Kanalizácie obce Očová, lokalita Podrohy-Vigľaš
Odberateľ Doprastav a.s.
50 000
D1 Prešov západ-Prešov juh. lokalita lom Fintice
Odberateľ Doprastav a.s.
230 000
Modernizácia železničnej trate Púchov-Považská teplá, lokalita lom Tunežice
Odberateľ Doprastav a.s.
250 000
Výroba železničného kameniva pre Maďarské železnice, lokalita lom Husiná
Odberateľ Strabag a.s.
25 000